ČERNÉ TETOVÁNÍ

VŠechny Barvy používáme od světové značky Jako Dynamic a worD famous ink

BAREVNÉ TETOVÁNÍ

DÁle jehly od kvalitnÍ dodavatele např. Kwadron a cheyenne catriDge

MALÉ TETOVÁNÍ

u nás hygiena je vŽdYCky Je na 1. MÍstĚ u Každé tetováNíí