TETOVÁNÍ


CENU TETOVÁNÍ URČUJEME INDIVIDUÁLNĚ PŘI OSOBNÍ KONZULTACI VE STUDIU, KTERÁ PŘEDCHÁZÍ TETOVÁNÍ.

Kolik stojí tetování, záleží na velikosti a složitosti motivu, na množství spotřebované barvy a na čase, který tatér či tatérka stráví vytvářením tetování a jeho návrhu.

Odhad ceny proto můžeme stanovit až poté, co motiv uvidíme.

1.500 – 3.000 Kč    Záloha na tetovací termín podle velikosti tetování. Zálohu vám odečteme od konečné ceny tetování.

1.500 Kč    Na této částce začíná cena tetování
1.500 – 3.000 Kč   Menší motivy
3.500 – 7.000 Kč   Střední motivy
od 4.500 Kč    Cena za jedno sezení pro velké motivy

PERMANENTNÍ MAKE-UP

oBOČÍ ombré : 3499 kČ
korekce po 4-8 tÝdnech : 500 kč
Barva pigmentu u obočí se vybírÁ dle barvy chloupků ( vlasů ) nebo dLe vaších přání

obočí microblading : 2999 kč

HOrní oČní linky : 2999 kč
Dolní OČNÍ LINKY : 2499 KČ
KOREKCE PO 4-8 TÝDNECH : 500 KČ

řty ( kontura a vybarvení celých rtů ) : 4999 kč
KOREKCE PO 8-12 TÝDNECH : 1000 KČ
barva přirozená dle vaších přání

1.500 KČ    ZÁLOHA NA TERMÍN PErmanentní make-up. ZÁLOHU VÁM ODEČTEME Na konci.

aplikace pmu trvá 2-3 hodiny ( konzultace , znecitlivění , předkreslení tvaru a tetování ) a u očníCh liNek cca 60-90 min.

PRODLOUZENÍ ŘASY

CLassic : 1000 kč
volume : 1500 kč

ZÁLOHY A PLATBY


BěŽně PRO REZERVACI TERMÍNU TETOVÁNÍ  A PERMANENTNÍ MAKE-UP SE PLATÍ ZÁLOHA VE VÝŠI 1500 KČ. ZÁLOHA SE PAK SAMOZŘEJMĚ ODEČÍTÁ OD KONEČNÉ CENY TETOVÁNÍ. ZÁLOHA SE STÁVÁ NEVRATNOU V PŘÍPADĚ ZRUŠENÍ TERMÍNU POZDĚJI NEŽ 72 HODIN PŘED SEZENÍM.

ZÁLOHA OSOBNĚ
ZÁLOHU MŮŽETE VŽDY ZAPLATIT OSOBNĚ V NAŠEM STUDIU. VĚTŠINOU JSME VE STUDIU v pracovních dnech OD 10:00 DO 17:00 ALE JE VŽDY LEPŠÍ DOHODNOUT NÁVŠTĚVU PŘEDEM TELEFONICKY NEBO PŘES EMAILY.

ZÁLOHA PŘEVODEM
NAŠE ČÍSLO ÚČTU 
Pro TetovÁní : 284045111/0300
pro PErmanentní make-up : 292511928/0300
ÚČETy V CZK VEDENÝ U ČSOB BANKA
 
POZOR! DO POZNÁMEK VŽDY UVÁDĚJTE JMÉNO A TERMÍN NA KDY JSTE OBJEDNANÝ(Á).
PŘÍKLAD: DANIEL SVOBODNÝ 31.12.2020.
JMÉNO MUSÍ SOUHLASIT SE JMÉNEM TOHO NA KOHO JE UDĚLANÁ REZERVACE.

MOŽNOSTI PLACENÍ VE STUDIU
U NÁS VE STUDIU MŮŽETE PLATIT JEN V HOTOVOSTI. NICMÉNĚ DO 100 METRŮ OD NÁS JSOU BANKOMATY .

RUŠENÍ TETOVACÍHO TERMÍNU

DOMLUVENÝ TERMÍN NA TETOVÁNÍ JE MOŽNÉ ZRUŠIT POUZE TELEFONICKY NA ČÍSLE +420 776 697 999
NEJPOZDĚJI 3 DNY (72 HODIN) PŘED VAŠÍM TERMÍNEM. 

DOMLUVENÝ TERMÍN NA Permanentní make-up a Prodlouzení řasy JE MOŽNÉ ZRUŠIT POUZE TELEFONICKY NA ČÍSLE +420 773 226 738 NEJPOZDĚJI 2 DNY (48 HODIN) PŘED VAŠÍM TERMÍNEM. 

POKUD SE NA REZERVOVANÝ TERMÍN NEDOSTAVÍTE NEBO JEJ ZRUŠÍTE POZDĚJI NEŽ 3 DNY u tetování a 2 dny u permanetní make-up a prodlouzeNí řasy, NEMŮŽEME UŽ VAŠE MÍSTO NABÍDNOU JINÝM ZÁJEMCŮM A VAŠE ZÁLOHA V PLNÉ VÝŠI PROPADÁ.

DĚKUJEME, ŽE TOTO PRAVIDLO RESPEKTUJETE.

DORAŽTE VČAS NA DOMLUVENÝ TERMÍN

DoporuČujeme Poznamenat termín Někam , kDe můžete jednoDuše vidět , ať neDojde k zapomenutí.

Je Nejlepší pŘijít na termín včas , pokud budete trochu dřív , je to fajn , můžete Na tatéra čekAt u nás v Čekárně.

Na druhé straně také rozumíme , občas může dojít k tomu , že dorazíte trochu poŽději Na Domluvený termín.

Pokud dorazíte do 30 minut – to je ještĚ v Pohodě.
DÁle Od 30 – 60 miNut Připočitáme 500 kč za Čekání.
případem dorazíte poZději než 1 hodina , Váš termín propadne , tatér uklidí pracovišti a pŘipravuje pro dÁlší klienta.

vždycky je dobré nám informovat včas , pokud Nemůžete dorazit včas.

DĚKUJEME, ŽE TOTO PRAVIDLO RESPEKTUJETE.